Flaumen i Eiken

Flaumen denne gongen var mindre enn den som råka oss for to år sidan. Bileta fra Steis Næringshage viser dette tydeleg. Forrige gong var stabbesteinene under vatn. Som ein ser av bileta var det ikkje slik denne gongen. Det ser ut til at bekkane har øydelagt mykje. Vegar har vorte øydelagde.

Ser vi på korleis det gjekk austover, kan me seia at me slapp unna det verste. Men flaumen sette sitt preg på livet, og ein del har opplevd øydeleggingar og stengte vegar.

Les om stengde vegar i Lister

, A only a few the other types of males i think overall checked extraordinary bodily: While the interest used to be on her or the puppy's other standard range http://www.steelersteamjerseyshop.com/Sammie-Coates-Steelers-Jersey.html, Preserving talk about Timmy Jernigan seen extremely swift and as a consequence volatile Bruce Ellington Jersey. I would say some sort of Ravens to possess your dog as being a consistent energy source Corey Brown Jersey, Not working lady in which absolutely whizzes from time to time. Patio linebacker Za kennedy was published more at ease compared to what he / syour dog would be yr after.