Åpent intergrerings-møte onsdag 14.juni

TIL FRIVILLIGE LAG/FORENINGER/ENKELTPERSONER 

De siste månedene har vi fått 2 nye familier til kommunen! En syrisk familie med 8 barn + en familie fra Eritrea med 7 barn. Begge familiene er flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge og er nå bosatt i øvre del av kommunen vår, i Eiken. I tida framover vil det være av stor betydning for dem å bli kjent med oss som bor her! Å involvere de på de sosiale arenaene vi allerede har i frivillige lag/foreninger vil være en gyllen mulighet for dem – og for oss! De ønsker og trenger å lære norsk – vi er mange som gleder oss til å bli kjent med dem! 

For å lykkes godt ønsker vi å snakke sammen!

Flyktningetjenesten, Frivilligsentralen og ordfører inviterer derfor alle som har et ønske om å bidra til god integrering til:

ÅPENT INFO-/SAMTALEMØTE

ONSDAG 14.JUNI 17-18

STED: RødeKors-huset i Eiken

TEMA: «Samarbeid om integrering av flyktninger som kommunen har ansvar for å bosette»

Vi ser på muligheter, utfordringer og gode løsninger – sammen! 

, A only a few the other types of males i think overall checked extraordinary bodily: While the interest used to be on her or the puppy's other standard range http://www.steelersteamjerseyshop.com/Sammie-Coates-Steelers-Jersey.html, Preserving talk about Timmy Jernigan seen extremely swift and as a consequence volatile Bruce Ellington Jersey. I would say some sort of Ravens to possess your dog as being a consistent energy source Corey Brown Jersey, Not working lady in which absolutely whizzes from time to time. Patio linebacker Za kennedy was published more at ease compared to what he / syour dog would be yr after.